Jelentős változásokat hoz az idei év a békéltető testületi eljárásokban

Az idei év fontos változásokat hozott a békéltető testületi eljárásokkal kapcsolatban.

Az eljárási szabályok változása mind a fogyasztók, mind a vállalkozások számára könnyebbséget jelent, mivel a 2024.01.01. napjától indult eljárásokban már lehetősége lesz a feleknek online, videokonferencia formájában is részt venni a meghallgatásokon, azonban a fogyasztók továbbra is kérhetik a személyes meghallgatás tartását, amennyiben az számukra megfelelőbb.  

Az eljárások írásban is lefolytathatóak lesznek, erre eddig is volt lehetőség, és a jövőben is lesz, a felek egyetértése esetén a testületek elnöke jogosult erről dönteni, ez esetben sem személyesen, sem online nem szükséges a feleknek megjelenniük a testület előtt.

A jogviták elbírálása főszabály szerint egyes tanácsban történik, azaz egyedül jár el a békéltető testület tagja, de ha a fogyasztói jogvita bonyolultsága indokolja, úgy a testület elnöke háromtagú tanácsot is kijelölhet az ügyben.

Jelentős változás, hogy a vállalkozások képviselőinek minden esetben részt kell majd venniük legalább online módon a meghallgatásokon, eddig csak abban az esetben volt kötelező a megjelenésük, ha a vállalkozás székhelye/telephelye szerint illetékes békéltető testület előtt zajlott az eljárás.

A vállalkozásokra további kötelezettséget ró az az új szabály, hogy a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásáról vagy az ajánlásban foglaltak követésének teljesítéséről értesíteniük kell a békéltető testületet a határozatban vagy ajánlásban foglalt határidő lejártát követő tizenöt napon belül.

Kikerültek a kérelmezők lehetséges köréből a mikro-, kis- és középvállalkozások, így nekik, mint panaszosoknak már nem lesz lehetőségük a jogviták ilyen formában történő rendezésére.

Új szabályként a 200.000,- Ft összeget meg nem haladó igények esetén a testületek kötelezést tartalmazó határozatot hozhatnak abban az esetben is, ha a panaszolt vállalkozás nem tesz alávetési nyilatkozatot az ügyben, és a fogyasztói kérelem megalapozott.

Megváltoztak a testületek illetékességi területei is, a továbbiakban vármegyei helyett regionális szervezetekként működnek, a korábbi húsz helyett nyolc regionális békéltető testületi központ lesz. Így például Szeged székhellyel működik majd a Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület, és illetékessége Békés vármegyére, Bács-Kiskun vármegyére és Csongrád-Csanád vármegyére terjed ki, Székesfehérvár székhellyel működik majd a Fejér Vármegyei Békéltető Testület, és illetékessége Fejér Vármegyére, Komárom-Esztergom Vármegyére és Veszprém Vármegyére terjed ki.

A fogyasztók számára megkönnyíti az igényérvényesítést az a lehetőség, hogy a testület illetékességi területén található megyei jogú városokban – szükség szerint heti egy alkalommal – személyes meghallgatást biztosítanak a testületek a fogyasztók részére, ha azt kérik.

A békéltető testületek elnöke és tagjai kötelesek a jogszabályban meghatározott képzéseken és továbbképzéseken részt venni, és a jogszabályban meghatározott határidőn belül vizsgát tenni, ami erősíti a testületek egységes joggyakorlatának kialakítását, és a professzionális eljárást.

Az eljárások fő célja továbbra is a felek közötti egyezség létrehozása, a fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezése. A jogszabályi változások remélhetőleg további segítséget fognak nyújtani ebben az eljárásban részt vevő feleknek és a békéltető testületeknek is.